Govor mržnje je i dalje dostupan u online medijima

Piše: Objavljeno: 27/08/2020
featured image

“Veća tolerancija = manja diskriminacija.”


NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) održala je danas u hotelu CentreVille okrugli sto na kojem je predstavila rezultate istraživanja „Govor mržnje u online medijima“ koje je urađeno kroz projekat „Veća tolerancija=manja diskriminacija”.
U analiziranom periodu mediji su objavili ukupno 4818 tekstova u tri rubrike, pri čemu je najveći broj tekstova objavljen na portalu: Cafe del Montenegro, a onda na Vijestima, Portalu Analitika i na portalu Fos Media. Jedino je portal Fos Media imao manje od hiljadu tekstova u analiziranom periodu. Analiza je pored tekstova obuhvatila i komentare koje su objavljeni ispod njih. Najviše komentara bilo je vezano za tekstove koji su se odnosili na aktuelne litije, ali i tekstove u kojima su objavljivane novosti vezane za koronavirus.

Analiza koja je sprovedena u periodu od 20. februara do 20. marta, imala je za cilj da otkrije ima li govora mržnje u crnogorskim online medijima, kao i da utvrdi statistički podatak koliko je bilo takvih slučajeva i koje su manjinske grupe najviše pogođene sa njim.

Govor mržnje pronađen je u nešto više od 1,5% tekstova ili 75 njih. Najčešće nije bio direktno vidljiv u tekstovima, nego u komentarima. Kada su u pitanju mediji u kojima je govor mržnje pronađen, on je najviše bio zastupljen na portalu Vijesti, a najmanje na portalu Fos Media. Pojedinačno govor mržnje je zabilježen u 28 tekstova na portalu Vijesti, 21 tekstu na portalu CDM, u 16 tekstova objavljenih na portalu Analitika i 14 tekstova na portalu Fos Media.

Analizirani portali imali su ogroman broj komentara na tekstovima, koji su se često ponavljali u istom ili u različitim tekstovima. Neophodno je da redakcija uloži više truda i rada u suzbijanju ovakve pojave. Govor mržnje je i dalje dostupan u online medijima, i dalje primat imaju komentari koji se ne kontrolišu i brišu redovno. Zaključci istraživanja su:

– Mediji i dalje svoj rad zasnivaju na faktografskom izvještavanju, bez ulaženja u bilo kakvu dublju analizu.
– Na portalima i dalje primat ima kvantitet u odnosu na kvalitet.
– Govor mržnje je i dalje dostupan u online medijima i primat i dalje imaju komentari koji se ne kontrolišu i brišu redovno.

Između ostalog okruglom stolu su prisustvovali predstavnici CEDEM-a i Građanske Alijanse, a bilo je riječi o problemima manjinskih zajednica, a najveću pažnju privukla je romska populacija. Neki od problema na koje je stavljen akcenat jesu problem sa nedostatkom ličnih dokumenata, pitanje ježičkih barijera, nedostatak stručnih prevodilaca, kao i rješavanje problema pravnog statusa manjina. Osim romske populacije pomenut je i problem tražilaca azila kojih je sve veći broj u Crnoj Gori.

Okrugli sto „Govor mržnje u online medijima“ poslednja je aktivnost u sklopu projekta „Veća tolerancija=manja diskriminacija“. Kroz projekat je odrađeno istraživanje o govoru mržnje na portalim, seminar o antidiskriminaciji, kao i serija tekstova o položaju manjinskih i marginalizovanih grupa na portalima www.mladiniksica.me i www.mladiinfo.me.
Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjnska prava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content