GAŠPARIKOVA: Pandemija koronavirusa je test za napredak Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnost

Piše: Objavljeno: 18/10/2020
featured image

Pandemija je, kako je kazala, snažno uzdrmala ekonomsku aktivnost upravo u tim sektorima, pa su mnoge žene izgubile posao i prihode, ili su u riziku od gubljenja posla, a nemaju adekvatnu socijalnu zaštitu

Pandemija COVID-19 svojevrstan je test za sveukupni napredak Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti, smatra stalna predstavnica UNDPa u Podgorici, Danijela Gašparikova.

Ona je u intervjuu agenciji MINA kazala da pandemija produbljuje nejednakosti, uključujući nejednakost polova, imajući nesrazmjeran, kako socijalni, tako i ekonomski uticaj na žene i djevojke.

„Već smo prije početka pandemije svjedočili sporom napretku po pitanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti u proteklim decenijama, a koji je sada pandemijom dodatno otežan, i u nekim slučajevima postao i retrogradan“, rekla je Gašparikova.

Kako je navela, bez kontinuiranog sistemskog djelovanja, postoji rizik da se izgubi ono što je postignuto.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content