Euribor povećao rate stambenih kredita

Piše: Objavljeno: 25/07/2022
featured image

Crnogorski građani koji imaju stambene kredite vezane za šestomjesečni euribor platili su ovog mjeseca uvećane rate kredita, jer je kamata po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac od juna ,,u plusu“, prvi put u posljednjih sedam godina.

Euribor se formira svakodnevno, a kako utiče na kredite dužnika zavisi od toga koji imate u ugovoru – tromjesečni ili šestomjesečni. Šestomjesečni euribor 1. jula je iznosio 0,2678 odsto i za toliko je uvećan fiksni dio kamatne stope kod kredita s varijabilnim kamatama.

Iz tri najveće banke u Crnoj Gori Pobjedi je rečeno da je riječ o minimalnom rastu euribora, te da je za kredite od 50.000 eura, sa rokom otplate do 25 godina, mjesečna rata porasla od pet do sedam eura, u zavisnosti od toga kada je pozajmica uzeta. Kod kredita od 80.000 eura rate su povećane od sedam do 10 eura.

Poskupio novac


Do rasta euribora došlo je nakon najave Evropske centralne banke (ECB) da će, radi obuzdavanja inflacije, ovog mjeseca povećati referentnu kamatnu stopu za 0,25 odsto.

U CKB-u Pobjedi su kazali da rast euribora dovodi do poskupljenja izvora finansiranja banaka, te da je u tom slučaju moguće očekivati porast kamata.

– Usaglašavanje nominalnih kamatnih stopa, koje je CKB izvršila, usklađuje se sa ugovornim obavezama klijenata kojima se definiše da li se koristi tromjesečni ili šestomjesečni euribor, kao i datum njegovog obračuna. Na primjeru stambenog kredita od 50.000 eura sa varijabilnom kamatom stopom i periodom otplate od 25 godina, razlika u anuitetu iznosiće šest eura – za obračun je korišćen šestomjesečni euribor čija je vrijednost 18. jula iznosila 0,5 odsto – naveli su iz CKB-a, čiji su stambeni i hipotekarni krediti vezani za euribor.

U najvećoj banci u Crnoj Gori naglašavaju da su varijabilne kamatne stope i dalje niže nego fiksne, uprkos rastu euribora.

Korekciju kamata obavila je i NLB banka u kojoj ističu da su klijente o tome obavijestili najmanje 15 dana prije primjene na amortizacionim planovima.

– Na primjeru kredita od 50.000 eura koji je odobren 2015. godine, na period od 240 mjeseci, razlika u iznosu anuiteta je pet eura. Ukoliko je kredit istog roka i iznosa odobren prošle godine, razlika u iznosu anuiteta je osam eura. Na kredit iste ročnosti, iznosa 80.000 eura, ova razlika je sedam eura za kredite odobrene 2015. i 10 eura za kredit odobren 2021. godine – precizirali su u NLB-u, dodajući da su svim klijentima poslata obavještenja o promjeni euribora, nominalne kamatne stope i mjesečnih anuiteta.

U Erste banci ukazuju da je za klijente koji su odabrali kredit s varijabilnom kamatnom stopom novo kamatno razdoblje počelo 1. jula.

– Za trenutno najpovoljniji stambeni kredit u iznosu od 50.000 eura, uz rok otplate 240 mjeseci, sa nominalnom godišnjom kamatnom stopom od 3,49 odsto uvećanom za šestomjesečni euribor, ukupna nominalna kamatna stopa u narednom kamatnom razdoblju iznosiće 3,758 odsto na godišnjem nivou, a mjesečni anuitet se povećava sa 289,7 na 296,7 eura, odnosno za nešto manje od sedam eura. Poređenja radi, za isti iznos kredita i isti rok otplate, mjesečni anuitet trenutno najpovoljnijeg stambenog kredita uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 4,3 odsto godišnje, iznosi 311 eura – istakli su iz Erste banke, navodeći da u ukupnim kreditima odobrenim stanovništvu, ne računajući kreditne kartice i overdraft kredite, 12 odsto je vezano za euribor.

Kod Erste banke za euribor su vezani stambeni, adaptacijski i turistički krediti.

Nezahvalne prognoze


Euribor je prethodnih sedam godina bio negativan, što je omogućilo jeftinije zaduživanje građana i privrede. Prethodno je tokom 2008. dostigao najvišu vrijednost od 5,448 odsto i podigao kamate u bankama. Od tada je njegova vrijednost opadala, a posljednji put ,,u plusu“ je bio 9. novembra 2015. godine kada je iznosio 0,001 odsto. Najnižu vrijednost od -0,554 odsto zabilježio je 20. decembra prošle godine, nakon čega je počeo da raste. Podaci sa sajta www.euribor-rates.eu pokazuju da se euribor vratio ,,u plus“ 6. juna.

Na pitanje Pobjede kakvo dalje kretanje euribora očekuju, iz tri domaće banke odgovorili su da su prognoze nezahvalne.

– Dugoročne prognoze su nezahvalne u aktuelnim uslovima, ali relevantni analitičari ne očekuju nagle i drastične promjene, tim prije što je ECB najavila postepenu i faznu normalizaciju monetarne politike i korekcije baznih kamatnih stopa – kažu u Erste banci, dok u NLB-u dodaju da komercijalne banke nemaju uticaj na kretanje euribora.

– Vrijednost euribora se formira na međubankarskom tržištu i pojedinačno banke ne mogu uticati na tu vrijednost, stoga je nezahvalno prognozirati dalja kretanja – navode u NLB banci.

CKB kontinuirano prati kretanje euribora i ostalih parametara.

– Prema svim promjenama ćemo se odrediti u skladu sa situacijom na crnogorskom bankarskom tržištu, donoseći odluke koje će biti u interesu klijenata i ostvarivanja poslovnih ciljeva banke – zaključili su u CKB-u.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content