Bjeković: Žene i dalje podređene u društvu

Piše: Objavljeno: 07/03/2021
featured image

Žene i dalje imaju podređenu ulogu u društvu, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković i poručio da njihov ekonomski položaj mora biti znatno poboljšan, što mora pratiti i odgovarajuća socijalna politika.

Žene i dalje imaju podređenu ulogu u društvu, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković i poručio da njihov ekonomski položaj mora biti znatno poboljšan, što mora pratiti i odgovarajuća socijalna politika.

Bjeković je agenciji MINA, povodom Međunarodnog dana žena, koji se u svijetu obilježava sjutra, kazao da žene i dalje imaju podređenu ulogu u društvu.

On je kazao da je teško zaključiti u kojim sve oblastima su žene podređene, ali da je evidentno da je njihov ekonomski položaj slabiji u odnosu na muškaraca.

„Tu su i određene kategorije žena, pogotovo one koje pripadaju najranjivijim slojevima u društvu kao što su žene žrtve nasilja u porodici, žene iz romske popoulacije i seoskih domaćinstava. Te žene itekako trpe marginalizaciju, odnosno trpi njihov status u društvu“, dodao je Bjeković

Bjeković je ocijenio da žene, ne samo da nijesu postigle suštinsku, nego u nekim djelovima čak ni formalnu ravnopravnost u ekonomskom, socijalnom i političkom životu u Crnoj Gori.

On je rekao da ekonomski položaj mora biti znatno poboljšan, što mora pratiti i odgovarajuća socijalna politika naročito u trenutcima kada žene ostaju bez ekonomske podrške.

“Ne treba zaboraviti i dio koji se odnosi na učešće žena u političkom životu u Crnoj Gori, jer iz tog političkog snaženja stvaramo osnov za poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja žena“, poručio je Ombudsman.

S druge strane, kako je dodao, u narednom periodu može da dođe od usložnjavanja finansijske situacije i socijalnih prilika pogotovo kod žena koje su na tržištu rada i traže posao.

„U narednom periodu je nužno kreirati ne samo navedene instrumente već i posebnu politiku koja se tiče podsticaja zapošljavanja, i naročito onih poslodavaca koji su se opredijelili da otpuštanjem ne rješavaju probleme nastale pandemijom“, smatra Bjeković.

On je saopštio da je institucija Zaštitnika prošle godine u radu imala 296 predmeta u kojima su žene prijavile povrede prava.

Prema njegovim riječima, žene su najčešće podnosile zahtjeve Ombudsmanu u oblati prava lica lišenih slobode.

„Bio je veliki broj pritužbi u oblasti prava djeteta, zatim tu su prava na rad i prava iz radnog odnosa, prava socijalne zaštite. Takođe, i u pravu na dobru upravu i pravnu zaštitu imali smo solidan broj predmeta“, naveo je Bjeković.

On je kazao da je u radu institucije Zaštitnika bilo i pitanja zdravstvene zaštite i prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

„Imali smo izražen broj predmeta kada je u pitanju diskriminacija jer su i događaji i dešavanja iz prošle godine povećali rizik od povreda ljudskih prava i sloboda“, dodao je Bjeković.

Bjeković je rekao da je, kada je u pitanju uspjeh podnositeljki pritužbi instituciji Ombudsmana, u 30 odsto slučajeva utvrđena povreda prava ili ukazano na moguće rizike od povrede.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content