AIRE centar: Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan 1. i 2. aprila u Bečićima

Piše: Objavljeno: 01/04/2022
featured image

AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje prvi Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan koji će se održati u Bečićima 1. i 2. aprila ove godine.

Ovaj forum okupiće sudije Evropskog suda za ljudska prava, kao i sudije i stručnjake iz regiona, predstavnike ombudsmana, centara za edukaciju sudija i tužilaca i eksperte koji će razgovarati o pitanjima rodne ravnopravnosti i presudama.

Direktorica AIRE Centra Biljana Braithwaite najavila je da će na Forumu će učestvovati i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, Robert Spano, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, i potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava Siofra O`Leary.

„Na Forumu ćemo razgovarati o praksi sudova i bavićemo se pitanjima rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, femicida, kao i pitanjima rodne ravnopravnosti u kontekstu rada i javnog, privatnog i porodičnog života žena. Iskoristićemo ovu priliku da promovišemo i Vodić o rodnoj ravnopravnosti i praksi Evropskog suda za ljudska prava koji izdajemo na svim jezicima regiona“, kazala je Bratihwaite.

Ona je istakla da brojna istraživanja pokazuju da su žene u regionu jednake po zakonu ali ne i u praksi. Tu je, kako poručuje, uloga sudova ključna.

„Stereotipi koji preovladavaju u društvu tome doprinose, a te stereotipe nažalost imaju i neki od sudija koji odlučuju u predmetima. Zbog toga ćemo se baviti i time u kojoj je mjeri praksa naših sudova usaglašena sa međunarodnim standardima, kao i položajem žena u pravosuđu, brojem žena na liderskim pozicijama kao i time kakvo je pravosuđe radno okruženje za žene sudije“, navela je Braithwaite.

Ovaj forum, kako dodaje, organizuje se u okviru šireg projekta koji podrava britanska Vlada.

Na Forumu će biti predstavljeno i pokretanje Mreže boraca za rodnu ravnopravnost u sektoru pravosuđa. Ova mreža će biti centralno mjesto za otvaranje i rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, a konačni cilj joj je eliminacija rodnih predrasuda u pravosudnim institucijama i unapređenje ravnopravnog pristupa sudu.

„U okviru tog projekta planiramo uspostavljanje mreže sudija koje su posvećeni ili žele da budu posvećeni jačanju rodne ravnopravnosti, a ono što nam iskustvo govori je da je korisno povezati stručnjake iz regiona jer se često susrijeću sa sličnim problemima i izazovima u primjeni međunarodne prakse. Želimo da jačamo tu vezu i da imamo mrežu koja će nam obezbijediti kontinutinuet u svom radu koji ćemo sprovoditi u oblasti jačanja rodne ravnopravnosti. Tako da ćemo u okviru mreže, a u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca sprovoditi odluke, raditi istraživanja, davati mentoring mladim sudijama, tako da će to biti krovna konstrukcija koja će omogućiti jačanje saradnje i razmjene“, poručila je Braithwaite.

Forumom se obilježava završetak prve godine rada na široj inicijativi unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u regionu, a učesnici će razgovarati o ključnim načelima rodne ravnopravnosti uspostavljenim jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content