Međunarodni dan djeteta, koji se obilježava danas, 20. novembra, pruža priliku da se podsjetimo koliko je neophodno da se svi društveni sektori, sa aspekta svojih ingerencija, uključe u rješavanje dječijih problema, kao i da što više učinimo za djecu, a time i populaciju u cjelini.

Poštovanje prava djece je bazična karika uticaja na stvaranje obrazovanih, tolerantnih potomaka spremnih za različita iskušenja koja će im nametnuti život u budućnosti.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djetata, čiji je potpisnik i Crna Gora. Konvencija navodi niz dječijih prava, uključujući i pravo na život, na zdravlje, na obrazovanje i igru, kao i pravo na porodični život, na zaštitu od nasilja, protiv diskriminacije, i podstiče promovisanje uvažavanja stavova djeteta.

Foto: Ilustracija, QNS.com

Zaštiti zdravlja djece, kao posebno osjetljive populacione grupe, posvećuje se posebna pažnja ne samo zbog povećane osjetljivosti na dejstvo različitih faktora koji mogu ugroziti njihovo zdravlje, već i zbog činjenice da loše zdravlje i nezdravi stilovi života u detinjstvu mogu imati za posljedicu loše zdravlje tokom čitavog života.

Iz tog razloga, posebnu pažnju treba posvetiti djeci koja su u povećanom riziku za nastanak poremećaja zdravlja kao što su djeca iz osjetljivih i diskriminisanih grupa, koja žive u siromaštvu isključena iz obrazovnog sistema, djeca bez roditeljskog staranja.

Foto: Ilustracija, Pinterest

Kontinuirano se analizira zdravstveno stanje djece, kako bi se planirale adekvatne i kompetentne mjere zaštite. U cilju sveobuhvatnog djelovanja planirana je zdravstvena zaštita djece kojom se nastoji uticati na dominantne uzroke obolijevanja i umiranja. Zdravstvena zaštita djece u Crnoj Gori se odvija kroz program izabranog doktora koji pruža adekvatnu i kompetentnu zdravstvenu zaštitu.

Bolnička zdravstvena zaštita se djeci obezbjeđuje u opštim bolnicama na teritoriji Crne Gore i Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Pri tome, evidentirano je da su djeca od 0-14.godine u 2018. godini, najčšeće hospitalizovana zbog: bolesti sistema za disanje, bolesti sistema za varenje i zaraznih i parazitarnih bolesti.

Međunarodni dan djeteta ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Na temelju Konvencije o pravima djeteta ulažu su zajednički napori svih zemalja i regija, u cilju promovisanja i jačanja dječijih prava i stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za djecu putem dijaloga i akcije.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović

Edita Dautović je vlasnica Agencije za nekretnine „Millennium” u Podgorici i predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore. Jedna je od osnivačica Balkanskog udruženja žena u zanatima, od 2014. godine i predsjednica iste, promoterka je socijalnog preduzeća i ambasadorka ženskog preduzetništva Crne Gore u inostranstvu.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja