Pretraga: Kreativni Rad

Kreativni Rad

Suze – čistači duše

𝘖𝘥 𝘱𝘳𝘷𝘰𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘴𝘶𝘻𝘢 𝘯𝘪𝘬𝘢𝘥𝘢 𝘯𝘦 𝘰𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 č𝘰𝘷𝘫𝘦𝘬𝘢, 𝘰𝘯 𝘫𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘪 𝘶𝘷𝘪𝘫𝘦𝘬 𝘴𝘢 𝘴𝘰𝘣𝘰𝘮 𝘫𝘦𝘳…

1 2 3 7