Pretraga: Edukacije

Edukacije

ŠTA JE BIZNIS PLAN?

Osnovu za put u preduzetništvo predstavlja biznis ideja. Da bi preduzetnik realizovao biznis ideju, mora…