Preduzimljivost – ženska i muška percepcija

Preduzimljivost je osobina koja je vrlo bitno određuje životni put. U zavisnosti od toga koji karijerni pravac na tom putu odaberemo, ova osobina će nam itekako pomoći da na njemu…