Stres – najveći problem preduzetnica

Stres, ili, kako sam jednom čula, „kategorija modernog doba“, je nešto što se dešava i muškarcima i ženama. Čini se gotovo nemogućim izbjeći ga, s obzirom na svakodnevne turbulencije na…